ਜਾਣੋ ਸਪੋਰਟਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਬੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਾ, ਆਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

ਅਹਿੰਦੀ ਲਿੰਗਵਿਸਟਿਕ ਸਭਾ : ਸਪੋਰਟਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਬੇਟਿੰਗ ਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇਟਿੰਗ।

ਕਿਕੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਚਾਰ ਬੇਟਿੰਗ ਟਿੱਪਸ ਹਨ :

 • ਪਹਿਲੀ ਟਿਪ: ਪਿਛਲੇ ਆਂਖੀਂ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਕੈਸੇ ਕਮਾਈ ਬਾਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ
 • ਦੂਜਾ ਟਿਪ: ਬੇਟਿੰਗ ਦੇ ਛੱਟੇ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਲਈ ਬਿਆਜ ਖਰੀਦੋ
 • ਤੀਜਾ ਟਿਪ: ਅਪਨੇ ਕਪਟਨ ਨੂੰ ਚੁਨੋ
 • ਚੌਥਾ ਟਿਪ: ਮਜ਼ੇ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੂਲੋ, ਬਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਅਸਰ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ
 • ਕਿਕੀ ਬੇਟਿੰਗ ਟਿੱਪਾਂ ’ਤੇ ਵੀਡੀਓ:

  ਆਓ ਹੁਣ ਸਿੱਖੋ ਕਿਕੀ ਬੇਟਿੰਗ ਟਿੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀਡੀਓ ਸਹਾਇਕ ਕਰਦੀ ਹੈ

  ਬਕਸਿੰਗ ਟਿੱਪਾਂ:

  ਕੈਬਿਨ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿਓ, ਵਧੀਆ ਬਕ੍ਸਿੰਗ ਵਾਲੇ ਟਿੱਪਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਬ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ

  ਹੈਂਬਰਿਗ ਵਰਸ਼ੈਟਿਏਨ ਵਿੱਚ ਕੋਲਨ ਦੀ ਟਿੱਪਾਂ:

  ਹੈਂਬਰਿਗ ਵਰਸ਼ਟਿਏਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੈਚ ਕੋਲਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਆਓ ਹੁਣ ਸਿੱਖੋ ਹੈਂਬਰਿਗ ਵਰਸ਼ਟਿਏਨ ਵਿੱਚ ਕੋਲਨ ਦੀ ਟਿੱਪਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ

  2018 IPL ਦੀ ਟਿੱਪਾਂ:

  IPL 2018 ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਪੂਰਵ ਖਾਸੀਆਤ ਅਤੇ ਸਬ ਕੁਝ ਵੇਖੋ। ਜਾਣੋ ਆਖਰੀ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਮੈਚਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਾਂ ਇਸ ਸਹਿਨੇ ਵਿੱਚ

  ਮੈਨ ਯੂਨਾਇਟੇਡ ਵੱਸ ਮੈਨ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਾਂ:

  ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਮੈਨ ਯੂਨਾਇਟੇਡ ਵੱਸ ਮੈਨ ਸਿਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਜਾਣੋ ਮੈਨ ਯੂਨਾਇਟੇਡ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ

  2017 ਰਾਜ਼ਾਲ ਏਸਕਾਟ ਟਿੱਪਾਂ:

  ਰਾਜ਼ਾਲ ਏਸਕਾਟ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾਇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖੋਂ ਵਲੋਂ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟਿੱਪਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ

  ਬਾਕੀ ਟੋਪਿਕਾਂ ਲਈ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ - ''#ExpertBettingTipsForToday", "#CricketBettingTipsInHindiVideo", "#ExpertBoxingBettingTips", "#HamburgVsKolnBettingTips", "#IPL2018BettingTips", "#ManUtdVsManCityBettingTips", "#RoyalAscotBettingTips2017”