ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀਆਂ ਟਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਸਟੋਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵੋਗੇ। ਟਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀਏ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ ਜੋ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣਗੇ। ਟਰੇਡਿੰਗ ਲਈ ਭੌਤ ਕੁਝ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿਆਟ ਮੁਦਰਾ, ਬਟੇਕੋਇਨ, ਇਥਰੀਅਮ, ਰੇਲਲਾੀਫਾਈਡ੍ਸ ਅਤੇ ਹਾਈਪੋਥੇਸਿਸ, ਆਦਿ।

ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਖਬਰ :

  • ਸਿਟ੍ਰਿਕਸ ਟੀਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਹਰੀ ਹੈ, ਨੇ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਟੈਬਲਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਪੇਟ੍ਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਟੈਬਲਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਬਿੱਟਕੋਇਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਨਤੀ ਕੇ ਟੋਕਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
  • ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਟ੍ਰੇਡਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸਿਗਨਲ ਲਾਈਵ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ "Coinsignals.live" ਹੈ ਜਿੱਥੇ 37 ਨੰਬਰ ਤਰਬੂਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡਰਾਂ ਨਵੀਂ ਵਾਇਰਲ ਖਬਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਟਰੇਡਰ ਸਿਗਨਲ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  • ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਲਈ ਵਿੱਖਰੀਕਤਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਆਨਲਾਈਨ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਸੁਝਾਅ

ਕੁੜੀ ਓਹਦੇ ਕੰਮੇਕਾਰੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਸਿਗਨਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਹੈਂ ਨਾ?" ਮੈਂ ਹਁਝੇ ਹਁਝੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਰਾਕ ਕੀ ਹੈ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਅਭਿਆਵਕ ਸਮੇਤ ਮੂਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਬੇਇਸਤਿਹਾਰੇ ਦਿਹਾਂ ਪ੍ਰਤਾਡਿਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਾਰੇ ਵਿਚ ਕਾਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਨਰਮੰਦ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ੩੭ ਅਂਕ ਦੇ ਤਰਬੂਜੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਵਿੱਡਿਓ ਦੇਖਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ।

ਏਕਾਉਂਟ ਚਲਾਨਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਖਰੀਦਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਗ-ਇਨ ਵਾਲੇ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੇਲਪਰ ਤੈਰੀਕ ਚੰਦੂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 2 ਸਕ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੀ 50 ਸ਼ਾਮਿਲਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 200 AAA ਟੋਕਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਲੇ 50 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 175 ਟੋਕਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਲੇ 50 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 150 ਟੋਕਨ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਲੇ 50 ਨੂੰ 100 ਟੋਕਨ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 50 ਨੂੰ 50 ਟੋਕਨ ਮਿਲਣਗੇ।

ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਬੈਕਲਿੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ :

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਅਨੁੱਠਾਂ ਉਦਯੋਗ ਬੜੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਰਾਸ਼ੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸਾ ਦਾ ਹਰੇਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। AAA ਦੀ ਸਾਈਟ (https://web3earn.site) ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਈਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਪਲ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਹੈ। ਫਾਇਦੇ ਲਹਿਜੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡਰ ਨੇ ਈਥੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਡਾਲਣੇ ਨਾਲ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਭੁਗਤਾਨ ਉਪਕਰਣ ਵਾਪਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਥੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਓ ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਰਕੇ :