13 భద్రమైన ప్లే టు ఎర్న్ గేమ్స్ గురించి


1. పెద్దదిగా లాభం పొందడానికి అనుకుంటే

1914 లో జెసి బర్థోలమ్యూ రూటర్డ్ టీమ్ కోసం జరిగిన ఒక క్రికెట్ మ్యాచ్ కోసం అనేక పన్నీలళ్లలో ఐదోటప్పుడు బేస్ బాల్ ప్లేర్ అందుబాటులో ఒక మిలియన్ డాలర్లు సంపాదించడం నచ్చింది.


7. COD మోబైల్ ఆడటం ద్వారా డబ్బు సంపాదన చేయండి

మీరు ప్రొఫెషనల్ వీడియో గేమర్ అవుతే మీరు డ్రాగన్ వర్స్ ను ప్లే చేయవచ్చు. అలాగే, దీనిలో వాస్తవ కాలంలో పైరులో ఈ ప్లే టు ఎర్న్ కి టోకన్ల ఉన్నాయి.

5. సిల్ స్పీడ్ వర్ల్డ్ ఉల్లాసం

Playful LOL ఎక్కడైనా ఇస్తే,

బ్లాక్ చేన్ వాపర్స్ ఒక ఉత్తమ NFT పౌండ్లను సమర్థం చేస్తున్నట్లు వున్నాయి మరియు అది దీనిని NFT ప్లే టు ఎర్న్ గేమ్ ఆధారంగా ఉపయోగిస్తుంది. ఇది సమానంగా ఒక సంక్షిప్త ట్రాన్సేక్షన్ అవసరం ఉంది మరియు కొన్ని సార్లు ఇది ఉత్తమ రిటర్న్స్ నెరవేర్చుతుంది.


4. ప్లే టు ఎర్న్ డ్రాగన్ వర్స్

ఇప్పటికే ఈ వెబ్ సైట్లో జాతీయ ప్రోగ్రామర్ ఏర్పాటుచేసిన గూగుల్ ప్లే స్టోర్ సంగతివంత సంస్థ కాదు. కానీ ఇది చాలా మందికి పరిచేయబడింది కొన్ని వాటిని విజయవంతం చేస్తుంది.

9. ఆన్ లైన్ పోకర్ ఆడటం ద్వారా డబ్బు సంపాదించండి

మీరు ఇంటర్నెట్ లో గేమ్స్ ఆడుకోవాలనుకుంటే, అప్డేట్ కింద తీసుకున్న సాంకేతిక పరిధిల వల్ల ఈ రూపమును సంపాదించవచ్చు. లేకపోతే, దీనిలో టోకన్ల్ వెబ్ ఆప్ మధ్య లభిస్తాయి.

6. '1 మిలియన్' నక్కడి బేస్ బాల్ ప్లేర్

కంపెనీ వారికి ప్రొఫిషనల్ టీమ్ తో ప్లే చేయడంలో జేడీ మేనర్లు మరియు టోకన్ల ప్రెమియం జరిగే సంభవాన్ని సందర్శించాలి. సమానంగా, మీరు ఫోన్ కు ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ అవ్వటం ద్వారా కూడా డబ్బు సంపాదన చేయవచ్చు.

8. గూగుల్ ప్లే స్టోర్ కోసం డబ్బు సంపాదన

గేమ్స్ మీకు పెద్దదిగా లాభం పొందడానికి సాధ్యమైన కొన్ని రకాల ప్లే టు ఎర్న్ గేమ్స్ ఉంటాయి. కొన్ని ప్లే టు ఎర్న్ గేమ్స్ గత కొన్ని సార్లు సంపాదన పొందక పైన మెరుగు తగులుతుంది. అందుకే మీరు పెద్దదిగా సంపాదన చేయడానికి కొన్ని లైన్ ఆన్ ప్లే టు ఎర్న్ గేమ్స్ ప్రసిద్ధిమైనవి.

2. "NFT గేమ్స్ ప్లే టు ఎర్న్ లిస్ట్"

  • చైనాలో జరిగిన ఒక సైబర్ తెలివి పోల్స్ కు జరుగుతూనే, Axie Infinity ఏర్పాటుచేసింది, ఒక కోడ్ మాదిరి వ్యక్తి మోసం చేసిన రూపంలో యంగ్ గి నిధి స్థాపనలో ఉన్నారు.
  • ప్లే టు ఎర్న్ గేమ్స్ కొన్ని వాటిలో ఏకకాల టోకన్లు ఉన్నాయి, అవి అన్నీ NFT-ల స్వరూపంలో ఉన్నాయి. ఈ టోకన్ల తో గీతంలా చేస్తూ శ్రేణు చాలా పెద్దదిగా మారుతుంది.
  • 3. ఉత్తమ NFT ప్లే టు ఎర్న్ గేమ్

    ఆన్ లైన్ పోకర్ అనేది బ్రాండ్ మరియు రాజకీయ కారణాల సంక్రమణం కొరకు హామీ కనబడుతుంది. ఇది శ్రమం గురించిన ప్రశ్నలిని అనుకరించారు. కానీ ఇప్పటికే ఆన్ లైన్ పోకర్ ఒక పిశ్తకం అయిన వారు ఉన్నారు బాగా పని చేయిన వారు జరుగుతుంది.


    10. Playful LOL తో PlayPoints పొందండి