ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਦੀ ਭੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਵਰਤਮਾਨ ਯੂਜਰ ਨੂੰ ਸਬ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਐਪ ਕੀ ਹਨ:

  • Swagbucks
  • mCent
  • Earn Talktime
  • Google Opinion Rewards
  • Lucky Day

Android ਪਲੇ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕੈਮ ਕਰਨਾ

Jeu play ਅਤੇ ਟਿਪਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ Jeu play ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਓਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਹੈ।

NFT ਪਲੇ ਤੋਂ ਕੈਮ ਕਰਨਾ

ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਢੰਗਾਂ ਹਨ ਜਿਨਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਉਣ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਐਪ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਐਪਸ

  • Swagbucks: ਇਸ ਐਪ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਲਪ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਏਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਪਿੰਡੀ ਹੈ।
  • Rakuten: ਇਹ ਏਕ ਡੀਲ ਸਪਲਾਈ ਐਪ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਸ਼ ਬੈਕ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
  • Ibotta: ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਏਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਟਾਸਕ ਕਰਕੇ, ਬਰੋ/ਬਰੋਸ ਦੀਆਂ ਬਿੱਲਾਂ ਪੈਸਿਓਂ ਦੀ ਛੁਟ ਲਿਏ ਹੈਸਟਲੈਂਡ ਈਐਕਸ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਦਰਭ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੁਲਕ ਦੇ ਪੈਸਿਓਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸੰਦਰਭਾਂ ਲਈ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਸਕਰੀਬਲ ਖੇਡ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪਲੇ ਤੋਂ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਖੇਡ ਉਪਕਰਨ

ਇਹ ਖਟ ਸਨਾਬਰਗ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਨਾਲ ਮੜੋਂਗਾਂ ਲੜਦੇ ਬਤਾਤਾ ਹੈ।

ਕੀ Future ਪਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ?

ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰਪਿਸ ਦਰੌਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋਆਬਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਤਾ ਹੈ।

ਕੀਤਾ play to earn ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ

ਨਾਲ ਪੇਪਾਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਖੇਡ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੀ play ਤੋਂ Jeu ਕੈਮ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕੈਸ਼ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਆਦਿਕਰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਖੇਡਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪੇਪਾਲ ਤੇ ਖੇਡ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੇਮਸ

ਖਿਡਾਰੀ no pay ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿਲਟ ਬਣਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਕੈਸ਼ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੀ ਆਰਾਮੌਆਂ ਕਰ

FTM ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਏਪਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਨਾਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਫਲੈਸ਼ ਚੈਟਸ ਲਈ ਕੌਣੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਿਵੇਂ ਖੇਡਕਰਨ ਲਈ ਪਲੇ

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ Google Play ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਐਪ ਕੀ ਹਨ

ਇਹ ਸਫਲਤਾਪੂਰਤਾ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰ੠ਸੀ ਜਾਂਚਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਲਾਤ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਫਲੈਸ਼ ਚੈਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ, ਪ੍ਰਤਿਕਿਆ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਜਾਂ ਏਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਡਿਮਾਂਡ ਦਰ ਟੀਕ ਹਨ।

Ios ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕੈਮ ਕਰਨਾ

ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸੰਦਰਭਾਂ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਸਕਰੀਬਲ ਖੇਡ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੀ Thetan Arena ਖੇਡ ਲਈ ਹੈ?

ਇਓਸ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਤੂਸੀਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਨਾਲਿਖ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਾਲਟ ਐਪਸ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜੋ ਜ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ।

FTM ਪਲੇ ਤੋਂ ਕੈਮ ਕਰਨਾ