ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੁਆਗਤ ਹੈ।

Overall crypto market cap

ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਏਕਾਉਂਟ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥੀਲੀ ਬੈਲੈਨਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਘਟਣਾਵਸ਼ਤ ਪੱਖੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਮੋੜ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

Black gold crypto price

ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਨੂੰ ਲਈਂਦੇ ਹਨ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਾਨ ਹਿੱਸਾ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਨੂ ਊਤਪਾਦਨ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸਫ਼ੇ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਬਿਉਰੇ ਹੋ? ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੰਤ ਸਮੁਚੇਤਨਾ ਲਈ, $fts ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਨੈਨੇ ਟੈਕਨੋਲਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਬਲਾਕਚੇਨ' ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਫਲੈਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਲਈ ਸਮੂਹ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸਿਅਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਧੀਆ ਪਰਛਾਂ ਵਿਦਾਉਂਦਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਨੂੰ 'ਇਹ ਮੈਂਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ '$fts ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਸ਼ਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਤੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਡਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਲਾਇਬ ਵਿੱਚ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਸਲਾਹ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦੀ ਸਕਰਿਆਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਅਤੇ 'ਪਰਖਾਂ-ਪਛਾਣ' ਟੈਗ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਝੂਠ ਦੇ ਸਾਥ ਹੁਕਮਤ ਕਰੋ।

Is it a good time to invest in crypto?

ਕ੍ਰਿਪਟੋਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ, ਟੋਕਨ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮੁੱਲ ਉਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਸਾਫਟੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੀ ਪੁੱਛਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮਾਰਕੇਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਤਮ ਹੈ।

US Govt Crypto

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣਾ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਛ ਦੁਖਦੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।

Crypto live watch

ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮਾਰਕੇਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ "ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ" ਦੀ ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Crypto debacle

ਅੰਤਾਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰੇਂਸੀ ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਛੋਟੀ ਵਾਂਗੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰੇਂਸੀ ਦੇ ਬਣਾਵਟੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ 'ਕਰੇਂਸੀ' ਦੀ ਕੋਈ ਸਥਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦੌਰਾਨੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰੇਂਸੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

Why is crypto market down?

ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ ਕਿ 'ਪਰਖਾਂ-ਪਛਾਣ' ਟੈਗ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਝੂਠ ਦੇ ਦਿਖਾਵੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।

ਲਹਿਜੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Investorplace crypto

ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮਾਰਕੇਟ ਕੇਪ ਤਹਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਉਪਰਾਲੇ ਖਰੀਦੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਲੋਂ ਹੋਦਾ ਹੈ।

World Crypto Life reviews